کمک های اولیه

 تنها شما می توانید به این سوال پاسخ دهید . شاید این کار چندان آسان نباشد. ما در تمام دوران مصرف مان می گفتیم : ” من می توانم از پس مواد برآیم “ . این گفته حتی اگر هم در ابتدا حقیقت داشت ، حالا دیگر چنین نیست . مواد مخدر ما را ریز سلطه خود درآورد . ما زندگی می کردیم تا مصرف کنیم و مصرف می کردیم تا زندگی کنیم خیلی ساده، معتاد فردی است که زندگی اش در اختیار مواد مخدر باشد .

شاید شما اقرار کنید که با مواد مخدر مشکل دارید، ولی خود را معتاد ندانید ، همه ما پیش داوری هایی در مورد معتاد بودن داریم. معتاد بودن اصلا شرم آور نیست، منتها هنگامی که اقدامات مثبتی را در این مورد آغاز کرده باشید. اگر احیانا مشکلات ما برای تان آشناست، شاید راه حل ما نیز را مناسب خود ببینید. سئوال های زیر را معتادانی مطرح کرده اند که در معتادان گمنام در حال بهبودی هستند. اگر تردید دارید که معتاد هستید یا نه، چند دقیقه وقت بگذارید و این سئوال ها را بخوانید و تا جایی که می توانید صادقانه به آن ها پاسخ دهید .

پاسخ شما چیست؟

۱)- آیا هیچگاه به تنهایی مواد مخدر مصرف کرده اید ؟
بله □ خیر□
۲)- آیا هیچ ماده مخدری را جایگزین ماده دیگری کرده اید ، با این تصور که فقط یک نوع خاص برای شما مشکل آفرین بوده است ؟
بله □ خیر□
۳)- آیا هیچ گاه برای بدست آوردن نسخه پزشک جهت تهیه دارو های مخدر مجاز ، متوسل به دروغگویی و فریب کاری شده اید ؟
بله □ خیر□
۴)- آیا هیچ ماده مخدری را دزدیده اید ، یا برای خرید آن دزدی کرده اید ؟
بله □ خیر□
۵)- آیا معمولا موقعی که از خواب بیدار می شوید یا می خواهید بخوابید مواد مخدر مصرف می کنید ؟
بله □ خیر□
۶)- آیا هیچ گاه از یک ماده مخدر برای خنثی کردن اثرات ماده دیگری استفاده کرده اید ؟
بله □ خیر□
۷)- آیا از افراد و جاهایی که در آن مصرف مواد مخدر را ناپسند می دانند ، دوری میکنید ؟
بله □ خیر□
۸)- آیا هیچ وقت ماده مخدری را که نمی دانستید چیست و چه تاثیری دارد مصرف کرده اید ؟
بله □خیر□
۹)- آیا هیچ وقت بر اثر مصرف مواد مخدر ، در فعالیت های شغلی یا تحصیلی شما خللی ایجاد شده است ؟
بله □ خیر□
۱۰)- آیا هیچ وقت به دلیل جرم های مرتبط با مواد مخدر دستگیر شده اید ؟
بله □ خیر□
۱۱)- ایا هیچ وقت درباره مقدار یا نوع ماده مخدری که مصرف می کنید دروغ گفته اید ؟
بله □ خیر□
۱۲)- آیا خرید مواد مخدر را نسبت به سایر مسئولیت های مالی خود در اولویت قرار می دهید ؟
بله □ خیر□
۱۳)- آیا هیچ وقت کوشش کرده اید مصرف خود را محدود و یا متوقف کنید ؟
بله □ خیر□
۱۴)- آیا هیچ وقت به دلیل مصرف مواد مخدر در زندان ، بیمارستان یا مراکز بازپروری بوده اید ؟
بله □ خیر□
۱۵)- آیا مصرف مواد مخدر روی خواب و اشتهای شما تاثیری دارد ؟
بله □ خیر□
۱۶)- آیا تصور این که ماده مخدر شما تمام شود برای تان وحشتناک است ؟
بله □ خیر□
۱۷)- آیا احساس می کنید زندگی بدون مواد مخدر برای تان غیر ممکن است ؟
بله □ خیر□
۱۸)- ایا هیچ وقت به سلامت عقل خود شک کرده اید ؟
بله □ خیر□
۱۹)- آیا مصرف مواد مخدر زندگی خانوادگی شما را سرد و تیره کرده است ؟
بله □ خیر□
۲۰)- آیا هیچ گاه احساس کرده اید بدون مصرف مواد مخدر در جمع راحت نیستید ، یا به شما خوش نخواهد گذشت ؟
بله □ خیر□
۲۱)- آیا هیچ وقت به دلیل مصرف مواد مخدر حالت تدافعی ، احساس گناه یا شرم داشته اید ؟
بله □ خیر□
۲۲)- آیا به مواد مخدر زیاد فکر می کنید؟
بله □ خیر□
۲۳)- آیا تا بحال دچار ترس های بی دلیل و ناشناخته شده اید ؟
بله □ خیر□
۲۴)- آیا مصرف مواد مخدر بر روی روابط جنسی شما تاثیر گذاشته است ؟
بله □ خیر□
۲۵)- آیا هیچ وقت از ماده مخدری که دلخواه شما نبوده استفاده کرده اید ؟
بله □ خیر□
۲۶)- آیا هیچ وقت از ماده مخدر برای تسکین اضطراب یا غلبه بر دردهای عاطفی استفاده کرده اید ؟
بله □ خیر□
۲۷)- آیا هیچ وقت به دلیل زیاده روی در مصرف مواد مخدر دچار مسمومیت شده اید ؟
بله □ خیر□
۲۸)- آیا به رغم اثرات منفی باز به مصرف مواد مخدر ادامه می دهید ؟
بله □ خیر□
۲۹)- آیا فکر می کنید که احتمالا با مواد مخدر مشکلی دارید ؟
بله □ خیر□

تنها شما میتوانید به این سؤال پاسخ دهید

آیا من معتاد هستم ؟“ . این سوالی است که تنها شما می توانید به آن پاسخ دهید . ما دریافتیم که همگی به تعدادی از این سوالات پاسخ مثبت داده ایم و اما مهم تر از تعداد این جواب های مثبت ، احساس درونی ما و آثار اعتیاد در زندگی ما است .

بعضی از این سوال ها حتی اشاره ای به مواد مخدر ندارد . به این دلیل که اعتیاد نوعی بیماری موذی است که بر تمام قسمت های زندگی ما اثر می گذارد ، حتی در قسمت هایی که در ظاهر ارتباط چندانی با مواد مخدر ندارد . مهم این نیست که چه نوع ماده مخدری مصرف کرده ایم ، این مهم است که چرا مصرف می کرده ایم و مصرف با ما چه کرده است .

وقتی برای اولین بار این سوالات را خواندیم ، از فکر این که شاید معتاد باشیم وحشت زده شدیم . بعضی از ما سعی کردیم با چنین حرف هایی این فکر را از خود دور کنیم :

ای بابا ، این سوال ها بی معنا است

یا

من با دیگران فرق دارم . این درست که من مواد مصرف می کنم ، ولی معتاد نیستم . من مشکلات احساسی یا خانوادگی یا شغلی شدید دارم .“

یا

من این روزها کمی مصرف مواد از دستم در رفته ، همین .“

یا

وقتی همسر یا شغل مناسبی پیدا کنم و غیره ، قادر خواهم بود ترک کنم

اگر معتاد هستید ، اول باید اقرار کنید که با مواد مخدر مشکل دارید تا بتوانید حرکت به سوی بهبودی را آغاز کنید . پاسخ صادقانه شما به این پرسش ها ، شاید تا حدی نشان دهد که مواد مخدر چه طور زندگی شما را غیر قابل اداره کرده است . اعتیاد نوعی بیماری است که در صورت نداشتن برنامه بهبودی ، عاقبتش زندان ، تیمارستان ، یا مرگ خواهد بود . بسیاری از ما به این دلیل به معتادان گمنام آمدیم که مواد مخدر دیگر پاسخ گوی انتظارات ما نبود . اعتیاد ، سر بلندی ، عزت نفس ، خانواده ، کسانی را که دوست داریم و حتی میل به زندگی را از ما می گیرد . ولی لازم نیست همه به این مرحله اعتیاد برسند . ما دریافتیم که جهنم ما در درون ما بود . اگر شما به کمک احتیاج دارید ، آن را در انجمن معتادان گمنام خواهید یافت .

ما در جستجوی راه حل ، دست یاری دهنده ای خواستیم و انجمن معتادان گمنام را پیدا کردیم . خراب و شکست خورده ، در اولین جلسه NA شرکت کردیم و نمی دانستیم چه انتظاری باید داشته باشیم . در همان جلسه اول یا دو سه جلسه بعدی ، کم کم احساس کردیم دیگران می خواهند به ما کمک کنند و بهبودی ما برای شان اهمیت دارد . خودمان فکر می کردیم که هرگز کاری از پیش نخواهیم برد ، ولی اعضای انجمن با اصرار بر این که می توانیم بهبودی خود را به دست آوریم ، به ما امیدواری می دادند . درحلقه سایر معتادان متوجه شدیم که دیگر تنها نیستیم . بهبودی فرایندی است که در جلسات ما جریان دارد . مساله مرگ وزندگی است . ما دریافتیم بهبودی که در اولویت باشد ، این برنامه کارساز است . ما با سه حقیقت ازار دهنده رو به رو شدیم :

۱)- ما در برابر اعتیاد عاجزیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده است .

۲)- اگر چه مسئول بیماری خود نیستیم ، ولی مسئول بهبودی خود هستیم .

۳)- بیش از این نمی توانیم از بابت اعتیاد خود ، مکان ها ، چیز هایی مختلف یا مردم را سرزنش کنیم ، ما باید با مشکلات و احساسات خود رو به رو شویم

برترین سلاح بهبودی ، معتاد در حال بهبودی است .”