دوشَنبه ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰: Genesung Tag für Tag

In deutscher Sprache

Location:

Gemeindehaus St. Johannes
Heimhuder Str. 92 - Ecke Johannisstrasse, 20148 Hamburg
Entgegen Fahrtrichtung U-Bahnhof verlassen, Rothenbaumchaussee geradeaus, links in Turmweg, am Ende rechts in Heimhuder, linke Hand ist das Gemeindehaus

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید

فرمت

  • پرسش و پاسخ

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Nord

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.