سه‌شنبه ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰: Plus jamais seul

Location:

Heile Haus
Waldemarstr. 36, 10999 Berlin
Für den Code hängt ein Schild an der Tür.

اطلاعات جلسات

  • لطفا از آوردن سگ خودداری کنید

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Berlin

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.