جُمعه ۱۹:۰۰ - ۲۰:۱۵: Nur für Heute

Location:

Tagesklinik Durlach
Gritznerstr. 11, 76227 Karlsruhe, Baden Württemberg
Eingang links um die Ecke in der Kanzlerstraße gegenüber Gaststätte Vogel, 2.OG

اطلاعات جلسات

  • جلسات بسته؛ ولی‌ در هفته‌های مشخص شده جلسات باز هستند 1

Kontakt:

This meeting is in Gebiet Südwest

Send changes per E-Mail to the Meeting list servant.